Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kraśniku

Kraśnik, ul. Tadeusza Kościuszki 36

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kraśniku funkcjonuje na terenie województwa lubelskiego. W swoich działaniach skupia się na edukacji społeczeństwa, dokonywaniu kontroli i badań laboratoryjnych. Za cel obrała sobie zadbanie o to, by jakość tych prac była jak najwyższa.

Jest to jedna z trzydziestu sześciu stacji w województwie lubelskim.

Podlega pod Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie.

Do codziennych zadań jednostki należy nadzór nad warunkami:

  • higieny pracy w zakładach pracy

  • higieny procesów nauczania i wychowania

  • higieniczno-sanitarnymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

Najnowsze komunikaty i ostrzeżenia możesz znaleźć na stronie internetowej Stacji. Tam uzyskasz również więcej informacji.