Kancelaria Adwokacka Warda Adwokat Michał Warda

Kraśnik, Tadeusza Kościuszki 7A

Kancelaria Adwokacka Warda udziela wsparcia prawnego zarówno podmiotom gospodarczym, jak i osobom fizycznym. Pomoc ta, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy oraz oczekiwań klienta, może mieć różną formę. To zarówno konsultacje i porady, jak i sporządzanie pism procesowych, opinii prawnych, umów i innych dokumentów. Kancelaria Adwokacka reprezentuje również interesy Klienta podczas różnego rodzaju negocjacji, a także na każdym etapie postępowania przed Prokuraturą, Policją, Sądami oraz Organami administracji.

Klienci kancelarii mogą skorzystać zarówno z jednorazowego wsparcia, jak i stałej obsługi prawnej. Podjęcie wszelkich działań poprzedzone jest konsultacją z adwokatem. Po zapoznaniu się ze sprawą, jak i przedstawioną dokumentacją, adwokat wskaże możliwe rozwiązania sprawy oraz zaproponuje adekwatną do sytuacji formę pomocy.