Kolejna sesja Rady Miasta w Kraśniku za nami. Oto zapis prowadzonej przez nas relacji. Zobaczcie co ustalili i nad czym debatowali miejscy radni.

16.26 Zakończenie obrad dzisiejszej sesji. Dziękujemy, że byliście z nami! Relacjonowała: Sandra Michalewska

16.10 W Kraśniku będzie rondo im. Żołnierzy Wyklętych. Chodzi o teren u zbiegu ulicy Struga i Lubelskiej. Decyzją rady nadano nazwę także rondu przy ulicach: Przemysłowej, Kolejowej i Lubelskiej. Będzie nosiło imię Witolda Pileckiego.

Kto jak głosował w sprawie KPM-u?
1. Albiniak Jan - za
2. Bartoś Tadeusz - przeciw
3. Bartysiak Zbigniew - za
4. Bień Anna - za
5. Członka Tadeusz - radny był nieobecny
6. Depta Mariusz - przeciw
7. Iwan Piotr - za
8. Jaszowska Anna - za
9. Ślusarz Krzysztof - radny był nieobecny
10. Kudła Wioletta - za
11. Latosiewicz Krzysztof - przeciwko
12. Lenart Agnieszka - przeciwko
13.Lis Agnieszka - za
14. Madejek Jacek - nie wziął udziału w głosowaniu
15. Marcinkowski Zbigniew - wstrzymał się
16. Misiak Jerzy - za
17. Posyniak Dorota - nie wzięła udziału w głosowaniu
18. Saj Tomasz - za
19. Knyś Marzena - przeciw
20. Świderski Paweł - radny był nieobecny
21. Zając Jacek - za

Uchwała w sprawie KPM-u została podjęta. 10 radnych było za, 5 przeciwnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu15.25 Głos w dyskusji zabrał także Michał Mulawa z kraśnickiego magistratu: - Mam wykaz spółek komunalnych, które z sukcesami funkcjonują w województwie lubelskim. W doskonałej symbiozie i współpracy spółki i przedsiębiorcy funkcjonują - mówił Mulawa podając przykłady Łukowa, Dęblina, Puław, Opola Lubelskiego, Biłgoraja, Lubartowa i Radzynia Podlaskiego. - Ponadto spółki miejskie mogą sięgać po pieniądze unijne. Te spółki w miastach powiatowych doskonale z tego skorzystały.

15.12 Zbigniew Dżugaj, wiceburmistrz Kraśnika: Mi nic o tym nie wiadomo kto ma być zatrudniony. Ja do tej pory nie wiem, które obszary działalności przekażemy KPM-owi. Na pewno będę chciał zalew, ale co jeszcze nie wiem.

15.06 Znów ostre wystąpienie radnego Madejka: Do mnie i do innych radnych dochodzą głosy że komuś już obiecano etaty w nowym molochu i to niekoniecznie osobom, które posiadają odpowiednie kwalifikacje - powiedział radny. - Nie wiem czy pracownicy, którzy przyszli dzisiaj na sesję mają świadomość że mogą zostać wymienieni na innych. Mamy przykład w KPWiK-u, gdzie niekoniecznie są zatrudniane osoby z właściwymi kompetencjami.


14.41 Jerzy Misiak: KPM nie może stanąć do przetargu na pewne zadania. Z góry jest na straconej pozycji - powiedział radny. - Jestem pod wrażeniem tak dużego lobbingu tu i teraz na tej sesji. Chciałbym, aby radni się mu nie poddawali.

Szef PiS dodał: My spółkę [KPM] skazujemy na zagładę nie dając jej możliwości rozwoju!

14.40 Na dzisiejszą sesję przybyła także liczna delegacja Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego.

14.39 Radna Marzena Knyś: Jestem za zdrową konkurencją. Niech KPM stanie i wygra przetarg.

14.18 KPM po raz trzeci. W tej sprawie na dzisiejszą sesję przybyli lokalni przedsiębiorcy, którym zależy na tym, aby projekt uchwały w sprawie KPM nie został podjęty. W ich imieniu wypowiada się pani mecenas, która poinformowała, że propozycja burmistrza sprowadza się do rezygnacji z przetargów w zakresie m.in. zarządzania przystankami miejskimi, szaletami czy cmentarzem komunalnym. To z kolei może spowodować fatalne skutki dla przedsiębiorców.

- To jest kwestia życia i śmierci dla tych przedsiębiorców - powiedziała reprezentantka jednej z kancelarii prawnych.

14.09 Wracamy po przerwie. Radni podjęli uchwałę ws. zabezpieczenia środków na realizację projektu "Zainwestuj w Kraśniku. Promocja gospodarcza miasta Kraśnik". 14 za, 3 osoby wstrzymały się od głosu.


13.49 Przewodniczący Marcinkowski zarządził 15-minutową przerwę.

13.49 Głosowanie dotyczące powstania hotelu w mieście:
za - 10
przeciw - 7
wstrzymało się - 1

13.45 Radny Jan Albiniak: Kraśnik dzięki powstaniu hotelu zwiększy swoją atrakcyjność. Po drugie będą nowe miejsca pracy.

13.39 - Szacując ryzyko ekonomiczne to jest ono znikome w przypadku miasta. Ryzyko jest po stronie partnera prywatnego, a nie publicznego - powiedział mecenas dr Paweł Cioch.

13.37 Jerzy Misiak: My radni nie dajemy szans rozwoju - powiedział radny przypominając: My hotelu nie budujemy, my stwarzamy możliwości.

13.28 Radny Saj: Ten hotel tam to element pewnej strategii. Ta dzielnica ma szansę stać się centrum sportowym - powiedział radny.

13.25 Radny Piotr Iwan: Chyba szybciej mi kaktus na ręce wyrośnie niż pozyskamy takiego inwestora [który zdecyduje się na takich warunkach wybudować hotel w mieście].

13.08 Mariusz Depta: Hotel? Myślę, że tak, ale będę głosował przeciw, bo wyodrębnienie działki na tym terenie na taką działalność będzie niekorzystne. Tam powinna być inna użyteczność. Te tereny powinny być przeznaczone pod inwestycje związane ze sportem, z rekreacją dla mieszkańców. Nie podoba mi się ten pomysł.

13.07 Koncepcja zakłada budowę hotelu na minimum 50 miejsc noclegowych z salą konferencyjną oraz siłownią. Partner prywatny będzie miał także możliwość wybudowania dodatkowej infrastruktury o charakterze komercyjnym. Mogą to być np. pomieszczenia odnowy biologicznej.

13.04 Czas na projekt uchwały dotyczący zaprojektowania, sfinansowania, wybudowania i eksploatacji hotelu na terenie MOSiR. O tym temacie informowaliśmy kilka tygodni temu. CZYTAJ WIĘCEJ

Łukasz Skokowski z kraśnickiego magistratu poinformował, że inwestycja będzie zrealizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

13.01 Głosowanie dotyczące ustalenia stawek podatku od nieruchomości, które będą obowiązywały w 2014r. Przypomnijmy, że burmistrz zaproponował pozostawienie stawek na poziomie tych z 2013r. Propozycja zyskała aprobatę większości radnych.

13.00 Głosowanie nad projektem uchwały dotyczącym ustalenia opłaty od posiadania psa w wysokości 40 zł.
Za - 10 radnych, przeciw - 3, wstrzymało się - 5.

Uchwała została podjęta.

12.59 Wniosek Wioletty Kudły nie uzyskał większości.

12.55 Mecenas Ireneusz Jach poinformował, że z ustawy wynika, kto może być zwolniony z opłaty od posiadania psa. Są to: przedstawiciele placówek dyplomatycznych, osoby niepełnosprawne, rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne i osoby starsze.

12.51 Jerzy Misiak, wiceprzewodniczący Rady Miasta w Kraśniku: W tym roku kilkakrotnie ten temat odchodów, zanieczyszczenia przez psy był poruszany. Wtedy padały słowa: trzeba więcej torebek, koszy. A to wiąże się z kosztami. Ja mam propozycję, aby nic nie zmieniać w proponowanej przez burmistrza uchwale [zostawić opłatę na poziomie 40 zł i żadnych zwolnień dla osób, które adoptowały czworonoga].

A jakie jest Wasze zdanie w tej sprawie? Czy osoby, które przygarnęły bezpańskiego psa powinny być zwolnione z opłaty od posiadania czworonoga?

12.49 Radna Kudła: Trzeba też uzupełnić pojemniki na odchody, bo nie ma tam odpowiednich torebek.

12.45 Wioletta Kudła złożyła wniosek, żeby od osób, które adoptowały psy nie pobierać opłat.

12.38 Uwaga - dość istotna wiadomość dla posiadaczy psów, którzy ukończyli 65 rok życia - zgodnie z prawem - te osoby są zwolnione z opłaty od posiadania psa.

12.37 - Psy generują koszty. Trzeba opłacić lekarza, zapłacić za karmę... Popieram 20 zł - powiedziała radna Marzena Knyś.

12.34 Czas na ustalenie opłaty od posiadania psa, która będzie obowiązywała w 2014r. Radna Wioletta Kudła zaproponowała obniżkę stawki z 40 zł na 20 zł. Radna dziwi się, że nie dość, że trzeba sprzątać po psie to trzeba płacić tak wysoką opłatę. Dodatkowo zwróciła uwagę na bardzo ważną kwestię - są ludzie, którzy adoptowali bezdomnego psa i są - tak jak inni - zobowiązani do uiszczania opłaty w wysokości 40 zł.

12.29 Zbigniew Marcinkowski, przewodniczący Rady Miasta, przywołał radę do porządku. Ponownie zarządził sprawdzenie listy obecności. Na sali szybko pojawił się Piotr Iwan, ale zabrakło Tadeusza Bartosia i Mariusza Depty, którego miejsce chwilowo zajął Jarosław Stawiarski.

12.19 Radni wyrazili zgodę na sprzedaż w drodze przetargu działki położonej przy ul. Komunalnej w Kraśniku.

12.14 Radni nadali nazwę Roztocze ulicy w Kraśniku.

12.11 Jednogłośnie podjęto uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych stanowiących własność miasta usytuowanych w budynku położonym przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2 na rzecz Archiwum Państwowego w Lublinie z przeznaczeniem na działalność Oddziału Archiwum w Kraśniku.

12.07 Nie podjęto uchwały dotyczącej działek zlokalizowanych na terenie kraśnickiej strefy ekonomicznej.

11.33 Trwa dyskusja dotycząca zgody na sprzedaż lub oddanie w wieczyste użytkowanie działek położonych na terenie strefy ekonomicznej w Kraśniku.

11.32 Radni wyrazili zgodę na sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Chopina.

11.30 Czas na podejmowanie uchwał.

11.28 Wracamy po przerwie.

11.05 15-minutowa przerwa w obradach.

10.58 Burmistrz odpowiada na interpelacje i zapytania radnych.

Mirosław Włodarczyk odniósł się m.in. do pytania radnego Saja o salę dla SP nr 5: Są szkoły: SP 5, SP 6, które cierpią na brak sali gimnastycznej. Tam dzieci ćwiczą na korytarzach. Tak nie może być. Musimy zrobić wszystko żeby bazę poprawiać.

Na większość interpelacji i zapytań radnych - jak zapowiedział burmistrz - urzędnicy przygotują odpowiedzi na piśmie.

10.53 Radna Wioletta Kudła: Wystraszyłam się jak przejeżdżałam koło skweru JP II. Piękna jest nowa tabliczka, ale co tam się dzieje? Wisi nad stołem przy którym pije się piwo. Wygląd powinien być godny imienia które nadaliśmy temu miejscu.

10.51 Radna Dorota Posyniak: Dlaczego chodnik łączący al. Niepodległością z ulicą Szpitalną został wykonany po jednej mało uczęszczanej stronie?

10.50 Radny Tomasz Saj zapytał, jaka jest szansa budowy sali lub hali przy SP nr 5.

10.48 W związku z e-mailem radny dopytuje o konkurs na dyrektora CKiP i o to, jak długo burmistrz będzie tolerował zachowania jak te przytoczone w e-mailu i jak długo burmistrz będzie chronił na stanowisku dyrektora CKiP osobę bez odpowiednich kwalifikacji.

10.37 Mocne wystąpienie radnego Madejka. Radny przytoczył treść e-maila, którego dostał od jednego z mieszkańców Kraśnika. Chodzi o pełniącą obowiązki dyrektora CKiP w Kraśniku. Oto treść:

13 października pani dyrektor CKiP udała się ze swoimi zaufanymi pracownikami do Lublina w celu odebrania pewnej artystki, która miała zaplanowany występ w Kraśniku. W wynajętym od MPK busie pani dyrektor zdrowo popijała. W tym czasie dzwonił do niej Stawiarski, który pytał gdzie ona jest. W drodze do Lublina po artystkę- odpowiedziała. W tym czasie do CKiP przyjechali panowie ze straży miejskiej, którzy na pytanie "czego chcą od pani dyrektor?" odpowiedzieli "przyszliśmy ją skontrolować.

Około godz 14 do CKiP przyjechała pani sekretarz z Januarym Pawlosem (z UM w Kraśniku - red.) i skontrolowali panią dyrektor alkomatem. Wynik był wiadomy.

Teraz Wiola modli się aby te informacje nie dostały się mediów lub do szerszej wiadomości, bo wie że Stawiarski jej nic nie zrobi tylko postraszy.

Może warto zapytać na sesji czemu miała służyć ta kontrola w CKiP


10.29 Radny Jacek Madejek: Na 7 interpelacji złożonych ostatnio udzielono mi całościowo odpowiedzi tylko na dwie z nich.

10.18 Jarosław Stawiarski przedstawił krótką informację dotyczącą zwrotu przez miasto subwencji oświatowej. Chodzi o ponad 7 mln zł. - Scenariusz najbardziej pesymistyczny będzie taki, że w przyszłym roku będziemy musieli spłacić ponad 2 mln zł - powiedział zastępca burmistrza Kraśnika: - W SP nr 6 okazało się, że 10 dzieci było ociemniałych, było to świadome fałszowanie. My wiemy kto jest winien.

10.03 Burmistrz wspomniał o budżecie obywatelskim. Przypomnijmy, że wczoraj stowarzyszenie "Rozwój i Bezpieczeństwo" i część radnych miejskich i powiatowych wyszło z inicjatywą stworzenia w Kraśniku budżetu obywatelskiego. - To bardzo cenna inicjatywa. Inicjatywa o tyle cenna, co wymagająca pracy. To nie jest inicjatywa, która może się zrodzić w ciągu tygodnia czy dwóch. Ona wymaga dużej pracy. 15 października br. wspólnie z Fundacją Wolności złożyliśmy wniosek pn. "Budżet obywatelski dla mieszkańców Kraśnika". On jest dofinansowany na poziomie 90% - powiedział Mirosław Włodarczyk.

Warto zaznaczyć, że inicjatywa stowarzyszenia i radnych dotyczy tego, aby mieszkańcy mogli wyznaczoną kwotę z budżetu rozdysponować już w 2014r. Propozycja burmistrza dotyczy wprowadzenia zadań inwestycyjnych w 2015r. o ile wniosek złożony przez miasto otrzyma dofinansowanie.

Burmistrz zapowiedział, że w listopadzie powinny odbyć się rozmowy z radnymi dotyczące wprowadzenia budżetu obywatelskiego w mieście.

10.01 Burmistrz wspomniał także o budowie nowego boiska sportowego przy SP nr 4. Więcej na ten temat na: Boisko przy SP 4 oficjalnie otwarte ZDJĘCIA

9.50 Mirosław Włodarczyk, burmistrz Kraśnika przedstawia informacje dotyczące działalności międzysesyjnej. Burmistrz mówił m.in. ogłoszeniu przetargu na budowę hali przy ZPO nr 2 i przygotowywaniu dokumentacji na energooszczędne centrum sportu i rekreacji w Kraśniku.

9.47 Głosowanie radnych: 8 radnych za wyprowadzeniem punktu dotyczącego KPM, 10 przeciwko. Radni będą się zatem zajmować tematem KPM-u.

9.46 Radny Madejek: Radnym nie został przedstawiony nowy projekt. Wnoszę o wyłączenie z dzisiejszych obrad punktu dotyczącego KPM.

9.43 Okazuje się, że projekt uchwały został przedstawiony radnym w tej samej treści co poprzednio. Zmiany zostały wypracowane dopiero podczas posiedzenia komisji.

9.42 Mecenas Ireneusz Jach: Jeśli mielibyście Państwo głosować to samo to byłoby to prawnie niedopuszczalne. W mojej ocenie jest to zmieniona uchwała. Nastąpiła zmiana treści uchwały w pewnym zakresie i należy ją traktować jako nową.

9.36 Są wątpliwości co do jednego z punktów obrad dzisiejszej sesji. Chodzi o projekt dotyczący rozszerzenia działalności spółki miejskiej - Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego. Radny Jacek Madejek: Czy możemy po raz kolejny głosować nad tym samym projektem kiedy już wyraziliśmy zdanie na ten temat? Proszę o opinię czy dalsze nasze procedowanie jest zasadne? Czy ktoś tutaj czeka aż kogoś nie będzie na sesji i chce się to głosować? Jaka jest zasadność wprowadzania tego po raz kolejny? - dociekał radny Madejek.

9.35 Radni PiS złożyli wniosek, aby na dzisiejszej sesji nadać imię Witolda Pileckiego rondu u zbiegu ulic: Lubelska, Kolejowa i Przemysłowa.

9.21 Będą zmiany w proponowanym porządku obrad. Jednym z dodatkowych punktów będzie wniosek radnego Tadeusza Bartosia o nadanie nazwy Żołnierzy Wyklętych rondu u zbiegu ulic Struga i Lubelskej.

9.10 Witamy! XLIII zwyczajna sesja Rady Miasta w Kraśniku rozpoczęta! Na sali jest 18 z 21 radnych. Kogo nie ma? Tadeusza Członki, Krzysztofa Ślusarza i Pawła Świderskiego. Radni usprawiedliwili swoją nieobecność.

Komentarze (46)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

animals (gość)

Nie podano co powiedział prezes spółdzielni radny Iwan na temat psów- dlaczego pani Sandro ?. Spółdzielcy nie wiedzą, że prezes nie chce widzieć psów w swoich zasobach mieszkaniowych. Ach Iwanie.

spóldzielca2 (gość) (spółdzielca)

Ani radny piotr, ani bohater artykułu, ani madejek - żaden z nich nie ma szans na zdobycie tego stanowiska. Wszyscy są skompromitowani w mieście. Na nic ich marzenia.

gość (gość)

Cyt:......"wystąpienie radnego Madejka: Do mnie i do innych radnych dochodzą głosy że komuś już obiecano etaty w nowym molochu i to niekoniecznie osobom, które posiadają odpowiednie kwalifikacje - powiedział radny. - Nie wiem czy pracownicy, którzy przyszli dzisiaj na sesję mają świadomość że mogą zostać wymienieni na innych. Mamy przykład w KPWiK-u, gdzie niekoniecznie są zatrudniane osoby z właściwymi kompetencjami..."
Panie radny jak się ma coś do zarzucenia to konkretnie a nie na zasadzie" Kumo słyszołaś, coś podobnego...." Takie teksty to dobre są w kolejce po mięso czy w tłoku w autobusie.
W jednym wpisie ktoś mówi o nepotyźmie w zatrudnianiu w FŁT ale na konkretne pytanie... gdzie? to czytamy "no ja tam nie wiem" Ale jak ktoś poszuka to na pewno zajdzie.
Tak rozsiewa się niesprawdzone ploty.

spółdzielca (gość)

Oglądając ostatnią sesję,widzę,że nauka Tadeusza przeszła na kolegów przy stole,którzy wszystko krytykują szkodzac mieszkańcom.Dziwię się,że radny Piotr ma startować na burmistrza.Czyżby zadłużył tak bardzo Metalowiec budując dziwne przystawki do bloków i uciekając do UM uniknie odpowiedzialności?

krasniczanka (gość) (tede)

Bartoś jak Czerw dołki pod kimś kopie,a potem sam w nie wpada,Rozliczają burmistrza za jakieś tuje,a sami niedawno palmy ze złotymi kokosami sadzili i to nie za takie pieniądze,krytykują targ ,nakłaniają kupców aby nie przenosili się z ciasnoty,a hala sportowa się wali mimo dawnego podpierania swoimi ciałami,i etc.

alf (gość) (tede)

następny kosmita w radzie miasta ? Panie i panowie radni najwyższa pora brać się do roboty, wykazać się przed wyborcami bo wybory za pasem. Co powiecie im że broniliście Wielkiego CZU... to już miniona epoka , dobre czasy już nie wrócą , ( duż kasy za nic , ciepłe posadki itd )

tede (gość)

Pan Bartoś wnioskował o to aby urząd miasta zorganizował wyjazd na kanonizację JPII. Przepraszam, czy ma to być wyjazd sponsorowany dla radnych ich małżonek i innych urzędników? Chce Pan pojechać, to zapraszamy do wszystkich kościołów w Kraśniku bo już przyjmują zapisy. Tam są organizowane pielgrzymki na tę uroczystość. A Urząd Miasta nie jest od organizowania pielgrzymek.

BeataPapis (gość)

Jacek Madejek był najbardziej konkretnym radnym na tej sesji inni radni nie istnieli, a on punktował burmistrza aż furczało. Będę na niego głosowała bo facet jest konkretny i skuteczny.

słuchacz (gość)

A mnie się podobają wypowiedzi IWana bo nie ma w nich agresji a pozostali mówią coś ale to jest demagogia

gość (gość) (Hirek nie Mirek)

Madejeka to już w radzie wszyscy traktują jak lokalny folklorek. Co on biedny by robił gdyby nie Stawiarski. Bez osobistego wroga by zginął. Nawet TVK już nie chce kamer na niego kierować na sesjach.

hau (gość)

"Bardzo interesujące" są komentarze marnych ludzików, którym przeszkadzają poczciwe pieski, a nie przeszkadzają rozwydrzone, niewychowane wyrostki śmiecące gdzie popadnie oraz "zacni" mieszkańcy wywożący śmieci i zużyte meble na łąki. Psie kupy rozłożą się w naturalny sposób i użyźnią trawniki. Aluminiowe i foliowe torebki po chipsach, flaszki po piwsku, puszki po coli nie znikną same z siebie. I to wam "czyściochy" nie przeszkadza? Pewnie za bardzo przypomina podwórko na wsi? Co "estetyczne mieszczuchy"?

gogo (gość) (alf)

ogromne psy pakują na trawnikach na oczach straży miejskiej i nic się nie dzieje. Nałozyć mandaty po 100 od pieska za kopę i ludziska sie nauczą sprzątać. A pani Kudła niech popatrzy na wiosnę jak śnieg zginie co jest na trawnikach i może wtedy zmieni zdanie???? A może sama posiada 4 psy i 5 kotów ??